OPTIMA Precise News

1 month ago

Jako na začátku každého roku, jsme i letos připravili pro naše zákazníky a partnery nový Katalog pro rok 2021. Celý podzim a zimu jsme s ohledem na potřeby trhu pečlivě pracovali na rozšíření portfolia a nové grafické podobě, což společně odráží naši ambici neustále zlepšovat a posouvat naše služby. První reakce od našich partnerů jsou velice příznivé, což nás těší a nabíjí nás to energií do další práce, která nás letos bezesporu čeká.

Pokračujte na naše webové stránky zde: https://optimaprecise.cz/cenik-produktu/

#OPTIMAprecise #novyKataog #noveProdukty #pokrok #brouseni #rezani #vrtaky #frezy

Same as at the beginning of previous years also for this year of 2021 we have prepared new product catalog for our customers and business partners. Throughout the autumn and winter, we have worked carefully with the needs of the market to expand the portfolio and the new graphic design, which together reflects our ambition to constantly improve our services. The first reactions from our business partners are very positive, which pleases and fuels us with more energy for the work that will undoubtedly await us this year.

Please, continue to our website here: https://optimaprecise.cz/cenik-produktu/

#newCatalog #newProducts #progress #cutting #grinding #burrs #drills

1 month ago

Řezné kotouče OPTIMApower jsou výkonný, spolehlivý a silný nástroj pro profesionály. Výroba zahrnuje speciální technologii se zárukou dlouhodobé životnosti a bezpečnosti. Naše testy již několikrát potvrdily, že se svým výkonem mohou směle porovnávat s absolutní špičkou v tomto segmentu, a navíc jsou jejich pořizovací náklady velice příznivé. Tyto skutečnosti zároveň kontinuálně potvrzují naši významní partneři, kteří s nimi mají dlouhodobé zkušenosti.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMApower #rezani #brouseni #vykon

OPTIMApower cutting discs are a powerful, reliable and powerful tool for professionals. Production includes special technology with a guarantee of long life and safety. Our tests have already confirmed several times that they can boldly compare their performance with the absolute top in this segment, and in addition, their acquisition costs are very favorable. At the same time, these facts are continuously confirmed by our important partners, who have long-term experience with them.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMApower #cutting #grinding

1 month ago

„Stejně jako v případě šíře portfolia, kvality výrobků a flexibility dodávek, se naše společnost OPTIMA Precise posouvá dál také v oblasti podpory a servisu pro naše zákazníky. Začátkem tohoto roku jsme do našich řad přivítali na obchodní pozice čtyři nové kolegy, kteří již nyní aktivně působí v oblastech jižních, západních, severních Čech a regionu D-A-CH. Díky tomuto kroku se naše služby stávají dostupnějšími i v těchto lokalitách.“

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #brouseni #rezani #rozvoj #dobryZamestnavatel

„Our company OPTIMA PRECISE is moving forward not only in the range of our portfolio, product quality, and supply flexibility but also in the area of customers' support and service. Earlier this year, we welcomed into our ranks several new colleagues for new business positions who are already active in the areas of southern, western, northern Bohemia, and the D-A-CH region. Thanks to this step, our services become even more accessible in these locations as well. “

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #development #goodEmployer

2 months ago

Technické kartáče z řady OPTIMAtools na nerez a ocel jsou nástroje vhodné na širokou škálu použití. Jejich hrncové, okružní, miskové nebo ruční provedení zajišťuje veškeré možné typy aplikací a koncept tvaru a typu zakončení kartáče ve formě copánků a vlnitého drátu dává opět na výběr přesně tu variantu, kterou zákazník potřebuje. Kartáče jsou pro lepší orientaci barevně odlišeny, aby bylo okamžitě zřejmé, na jaký materiál je produkt určen. Ideální na použití s naším nářadím Keyang.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMAtools #brouseni #technickeKartace #nerez #ocel

Technical brushes from the OPTIMAtools series for stainless steel and steel are tools suitable for a wide range of applications. Their pot, round, bowl or manual design ensures all possible types of applications and the concept of the shape and type of the end of the brush in the form of braids and corrugated wire again gives you a choice of exactly the variant that the customer needs. The brushes are color-coded for better orientation, so that it is immediately clear what material the product is intended for. Ideal for use with our Keyang tools.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMAtools #grinding #technicalBrushes #inox #steel

2 months ago
Fotky z příspěvku OPTIMA Precise

Design našich stěžejních produktů nedoznal za posledních několik let výraznějších změn, a proto jsme se pro letošní rok rozhodli radikálním způsobem obměnit vizuální podobu našich řezných a brusných nástrojů. Nový vzhled bude pro naše partnery atraktivnější, jednodušší a jasně rozeznatelný. Tímto krokem pokračujeme v nastolených změnách, kterými se posouváme zase o kus dále.

The design of our core products has not changed significantly in the last few years, so we have decided to radically change the visual appearance of our cutting and grinding tools for this year. The new look will be more attractive, simpler and clearly recognizable for our partners. With this step, we continue with the established changes, which move us a bit further.

https://optimaprecise.cz

« 2 of 4 »