OPTIMA Precise Aktualitäten

OPTIMA Precise

1 month 4 days ago

Již hodně přes dekádu jsou lamelové brusné kotouče řady „IL“ jedním z našich nejvíce prodávaných a zákazníky oceňovaných produktů. Svojí výjimečnou kvalitou, vysokou výdrží a rozumnou cenou pomáhají lehce plnit nastavené normy v nejedné strojírenské výrobě. Jsou vhodné na většinu používaných materiálů, jako je nerez a ocel a splňují potřeby extrémně náročných brousících operací. Pokud jste ještě neměli tu čest otestovat jejich parametry v praxi, neváhejte a vyzkoušejte tento nadstandardní brusný kotouč.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#lamelovéBrusneKotouce #vykon #spolehlivost #vyhodnaCena

For well over a decade, the „IL“ Series Flap Grinding Discs have been one of our best-selling and customer-acclaimed products. With their exceptional quality, high durability and reasonable price, they help to easily meet the set standards in many engineering productions. They are suitable for most materials used, such as stainless steel and steel, and meet the needs of extremely demanding grinding operations. If you have not yet had the honor of testing their parameters in practice, do not hesitate to try this superior grinding disc.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #flapGrindingDiscs #performance #reliability #goodPrice

OPTIMA Precise

3 months 5 days ago

Přejeme všem našim obchodním partnerům, zákazníkům a zaměstnancům mnoho štěstí, zdraví a sil v nadcházejícím roce, pohodové prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2023. Náš tým OPTIMA Precise, se k Vám opět vrátí po obvyklé odstávce v týdnu 52. Děkujeme za důvěru.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#veseleVanoce #stastnyNovyRok #brouseni #rezani

We wish all our business partners, customers and employees a lot of happiness, health and strength in the coming year, a relaxing Christmas holiday and a successful entry into 2023. Our OPTIMA Precise team will return to you after the usual break in week 52. Thank you for your trust.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #merryChristmas #happyNewYear #grinding #cutting #KEYANG

OPTIMA Precise

3 months 1 week ago

Jakožto sponzor příběhu Tomáše Rolinka z knihy „BEZ FRÁZÍ“, kterou vydal HC Pardubice u příležitosti oslav 100 let pardubického hokeje, jsme měli jedinečnou možnost, pozvat Tomáše do sídla naší společnosti, kde jsme si při konverzaci o buducnosti hokeje v naše městě, nechali také několik výtisků podepsat. Kniha, která mapuje životní příběhy osobností pardubického hokeje, je díky historické líhni talentů v našem krajském městě plná reprezentantů a hokejových hvězd, a my jsme velice šťastni, že jsme se mohli alespoň tímto způsobem podílet na jejím vydání.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #podporaHokeje

As a sponsor of the story of Tomáš Rolinek from the book "BEZ FRÁZÍ", published by HC Pardubice on the occasion of the celebration of 100 years of Pardubice hockey, we had the unique opportunity to invite Tomáš to our company's headquarters, where, during the conversation about the future of hockey in our city, we also kept several copies to sign. The book, which maps the life stories of Pardubice hockey personalities, is full of representatives and hockey stars thanks to the historical incubator of talent in our regional city, and we are very happy that we could at least participate in its publication in this way.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #HCPCE #BEZFRAZI #hockeySupport

OPTIMA Precise

3 months 2 weeks ago

Spolehlivý logistický partner – zásadní výhoda

V těchto dnech a zejména v tomto období, je výběr vhodného logistické partnera zásadním rozhodnutím, které řeší mnoho společností. Pro zajištění dodavatelské řetězce produktů potřebných pro výrobu, využívá naše společnost pro importní přepravy již několik let společnost DHL Express. Jejich spolehlivost, rychlost a transparentnost, se kterou ke svým klientům přistupují, nám dává jistotu, že naši zákazníci obdrží své zboží včas a dle očekávání.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #spolehlivaLogistika #rychleDodani #spokojenyZakaznik

A reliable logistics partner – a major advantage

These days, and especially in this period, choosing a suitable logistics partner is a crucial decision that many companies deal with. To ensure the supply chain of the products needed for production, our company has been using DHL Express for several years for import transportation. Their reliability, speed and transparency with which they approach their clients gives us confidence that our customers will receive their goods on time and as expected.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #reliableLogistics #fastDelivery #satisfiedCustomer

OPTIMA Precise

3 months 3 weeks ago

Kontrola kvality – nedílná součást výrobního procesu

Systém kontroly kvality v naší společnosti integruje veškeré činnosti zaměřené na zajištění vysoké jakosti výrobků v souladu s očekáváním zákazníků, požadavky norem a certifikačních orgánů. Kontrola kvality je nedílnou součástí výrobního procesu a je ověřována ve všech fázích výroby. Naše vlastní značka OPTIMA® a držitelství ISO 9001 TUV SUD nás zavazuje k těmto činnostem a námi vlastněná testovací laboratoř umožnuje průběžně monitorovat kvalitu nabízených výrobků. Díky těmto procesům máme jistotu, že naši partneři dostávají takové produkty, které je rozhodně nezklamou a pracujeme tak kontinuálně na zvýšení jejich důvěry a spokojenosti.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #kontrolaKvality #odpovednost #spolehlivost

Quality control – an integral part of the production process

The quality control system in our company integrates all activities aimed at ensuring high product quality in accordance with customer expectations, requirements of standards and certification bodies. Quality control is an integral part of the production process and is verified at all stages of production. Our own brand OPTIMA® and holding ISO 9001 TUV SUD commits us to these activities, and our own testing laboratory enables continuous monitoring of the quality of the products offered. Thanks to these processes, we are sure that our partners receive products that will definitely not disappoint them, and we work continuously to increase their trust and satisfaction.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #qualityControl #ISO9001 #responsibility #reliability

OPTIMA Precise

4 months 1 day ago

Stavíte? Rekonstruujete? Či pouze chcete namontovat nové dekorace pro Váš byt či dům? Vyzkoušejte naše stavební vrtáky OPTIMAtools a Váš projekt bude hračka.

Čtyř a dvoubřité vrtáky SDS plus jsou vhodné především pro příklepové vrtání při kterém si snadno poradí jak s cihlou, tak bytovým panelem a nezastaví je ani ocelové armování.

Vrtáky VBC Jsou ideálním pomocníkem pro vrtání betonu, keramiky či mramoru a díky karbidovému hrotu zaručují dlouhou životnost.
Se spirálovými vrtáky VD hravě provrtáte měkké i tvrdé dřevo bez otřepů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #brouseni #SDSPLUS #spolehlivost #vrtaky #vrtani #výkon

Do you build? Do you renovate? Or do you just want to install new decorations for your apartment or house? Try our OPTIMAtools construction drills and your project will be a piece of cake.

Four- and two-bladed SDS plus drills are especially suitable for hammer drilling, during which they can easily handle both bricks and housing panels and are not stopped even by steel reinforcement.

VBC drill bits They are an ideal helper for drilling concrete, ceramics, or marble, and, thanks to the carbide tip, they guarantee a long service life.

With VD spiral drills, you easily drill through soft and hard wood without burrs.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #SDS-PLUS #reliability #drills #drilling #performance

OPTIMA Precise

4 months 1 week ago

Vynikající znalost prodávaného zboží je základním předpokladem úspěšného prodeje, a to platí dvojnásob, když je řeč o elektrickém ručním nářadí. Naše zboží chceme znát opravdu důkladně a proto jsme pro naše interní i prodejní potřeby připravili několik průřezových modelů elektrického nářadí KEYANG.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #CEcertifikace #spolehlivost #brouseni #výkon

An excellent knowledge of the offered goods being sold is a basic prerequisite for successful sales, and this goes double when it comes to power tools. We want to know our products really thoroughly, and that is why we have prepared several cross-sectional models of KEYANG power tools for our internal and sales purposes.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #CEcertification #grinding #reliability #performance

OPTIMA Precise

4 months 2 weeks ago

Mimořádná prodejní akce KEYANG

Objednejte úhlovou brusku DG230-22 za 2.990, - Kč a získejte tak ZDARMA její slabší sestru DG125A-750SC. Tato prodejní akce platí do konce roku 2022 nebo do vyprodání zásob. Veškeré detaily naleznete v našem letáku.

Pro zobrazení letáku v prohlížeči, klikněte na odkaz: bit.ly/akcni-letak-KEYANG

#brouseni #rezani #specialniProdejniAkce #elektrickeRucniNaradi

KEYANG special sale event

Order the DG230-22 angle grinder for CZK 2.990, - and get its less powerful sister, the DG125A-750SC, for FREE. This sale is valid until the end of 2022 or while supplies last. You can find all the details in our leaflet.

To view the leaflet in your browser, click on the link: bit.ly/akcni-letak-KEYANG

#OPTIMAprecise #KEYANG #grinding #cutting #specialSaleEvent #powerTools

OPTIMA Precise

4 months 3 weeks ago

Hokejové město! Přesně takový přívlastek si Pardubice zaslouží. Hokejem se ve městě perníku lidé baví už celé dekády a my jsme pyšní, že můžeme být součástí toho všeho. Jakožto hrdý partner HC Dynamo Pardubice si užíváme národní sport nejen s A týmem v jeho jubilejní sté sezoně, ale také s jeho mládežnickými celky. Věříme, že společně se dočkáme úspěchů, na které český „Hockeytown“ již dlouho čeká!

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#partnerHcPardubice #brouseni #rezani #hrdost #hokejoveMesto

Hockey City! Pardubice deserves exactly such an epithet. People have been enjoying hockey in the gingerbread city for decades, and we are proud to be a part of it all. As a proud partner of HC Dynamo Pardubice, we enjoy national sport not only with the A team in its 100th jubilee season, but also with its youth teams. We believe that together we will achieve the successes that the Czech "Hockeytown" has been waiting for for a long time!

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #partnerOfHcPardubice #grinding #cutting #thePride #hockeyCity

OPTIMA Precise

5 months 1 week ago

OPTIMA Precise: 30 let na trhu

Rok 2022 je pro nás významným rokem - slavíme 30 let od založení naší společnosti.

Pojďte se i Vy s námi podívat na hlavní milníky, které nás posouvaly k našemu cíli: být preferovaným dodavatelem v oblasti brusných materiálů, řezných nástrojů, elektrického ručního nářadí a dalších nezbytných doplňků potřebných k dokončení Vaší činnosti nebo projektu.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na společnou budoucnost.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#30LetVyroci #brouseni #rezani #rozvoj #dobryPartner #kvalita

OPTIMA Precise: 30 years on the market

2022 is an important year for us - we are celebrating 30 years since our company was founded.

Come and see with us the main milestones that have moved us towards our goal: to be the preferred supplier in the field of abrasive materials, cutting tools, power tools and other necessary accessories needed to complete your activity or project.

Thank you for your patronage and we look forward to a joint future.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #30YearsAnniversary #grinding #cutting #KEYANG #development #goodPartner #quality