OPTIMA Precise Aktualitäten

OPTIMA Precise

3 days 14 hours ago

Stavíte? Rekonstruujete? Či pouze chcete namontovat nové dekorace pro Váš byt či dům? Vyzkoušejte naše stavební vrtáky OPTIMAtools a Váš projekt bude hračka.

Čtyř a dvoubřité vrtáky SDS plus jsou vhodné především pro příklepové vrtání při kterém si snadno poradí jak s cihlou, tak bytovým panelem a nezastaví je ani ocelové armování.

Vrtáky VBC Jsou ideálním pomocníkem pro vrtání betonu, keramiky či mramoru a díky karbidovému hrotu zaručují dlouhou životnost.
Se spirálovými vrtáky VD hravě provrtáte měkké i tvrdé dřevo bez otřepů.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #brouseni #SDSPLUS #spolehlivost #vrtaky #vrtani #výkon

Do you build? Do you renovate? Or do you just want to install new decorations for your apartment or house? Try our OPTIMAtools construction drills and your project will be a piece of cake.

Four- and two-bladed SDS plus drills are especially suitable for hammer drilling, during which they can easily handle both bricks and housing panels and are not stopped even by steel reinforcement.

VBC drill bits They are an ideal helper for drilling concrete, ceramics, or marble, and, thanks to the carbide tip, they guarantee a long service life.

With VD spiral drills, you easily drill through soft and hard wood without burrs.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #SDS-PLUS #reliability #drills #drilling #performance

OPTIMA Precise

1 week 5 days ago

Vynikající znalost prodávaného zboží je základním předpokladem úspěšného prodeje, a to platí dvojnásob, když je řeč o elektrickém ručním nářadí. Naše zboží chceme znát opravdu důkladně a proto jsme pro naše interní i prodejní potřeby připravili několik průřezových modelů elektrického nářadí KEYANG.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #CEcertifikace #spolehlivost #brouseni #výkon

An excellent knowledge of the offered goods being sold is a basic prerequisite for successful sales, and this goes double when it comes to power tools. We want to know our products really thoroughly, and that is why we have prepared several cross-sectional models of KEYANG power tools for our internal and sales purposes.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #CEcertification #grinding #reliability #performance

OPTIMA Precise

2 weeks 5 days ago

Mimořádná prodejní akce KEYANG

Objednejte úhlovou brusku DG230-22 za 2.990, - Kč a získejte tak ZDARMA její slabší sestru DG125A-750SC. Tato prodejní akce platí do konce roku 2022 nebo do vyprodání zásob. Veškeré detaily naleznete v našem letáku.

Pro zobrazení letáku v prohlížeči, klikněte na odkaz: bit.ly/akcni-letak-KEYANG

#brouseni #rezani #specialniProdejniAkce #elektrickeRucniNaradi

KEYANG special sale event

Order the DG230-22 angle grinder for CZK 2.990, - and get its less powerful sister, the DG125A-750SC, for FREE. This sale is valid until the end of 2022 or while supplies last. You can find all the details in our leaflet.

To view the leaflet in your browser, click on the link: bit.ly/akcni-letak-KEYANG

#OPTIMAprecise #KEYANG #grinding #cutting #specialSaleEvent #powerTools

OPTIMA Precise

3 weeks 6 days ago

Hokejové město! Přesně takový přívlastek si Pardubice zaslouží. Hokejem se ve městě perníku lidé baví už celé dekády a my jsme pyšní, že můžeme být součástí toho všeho. Jakožto hrdý partner HC Dynamo Pardubice si užíváme národní sport nejen s A týmem v jeho jubilejní sté sezoně, ale také s jeho mládežnickými celky. Věříme, že společně se dočkáme úspěchů, na které český „Hockeytown“ již dlouho čeká!

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#partnerHcPardubice #brouseni #rezani #hrdost #hokejoveMesto

Hockey City! Pardubice deserves exactly such an epithet. People have been enjoying hockey in the gingerbread city for decades, and we are proud to be a part of it all. As a proud partner of HC Dynamo Pardubice, we enjoy national sport not only with the A team in its 100th jubilee season, but also with its youth teams. We believe that together we will achieve the successes that the Czech "Hockeytown" has been waiting for for a long time!

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #partnerOfHcPardubice #grinding #cutting #thePride #hockeyCity

OPTIMA Precise

1 month 1 week ago

OPTIMA Precise: 30 let na trhu

Rok 2022 je pro nás významným rokem - slavíme 30 let od založení naší společnosti.

Pojďte se i Vy s námi podívat na hlavní milníky, které nás posouvaly k našemu cíli: být preferovaným dodavatelem v oblasti brusných materiálů, řezných nástrojů, elektrického ručního nářadí a dalších nezbytných doplňků potřebných k dokončení Vaší činnosti nebo projektu.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na společnou budoucnost.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#30LetVyroci #brouseni #rezani #rozvoj #dobryPartner #kvalita

OPTIMA Precise: 30 years on the market

2022 is an important year for us - we are celebrating 30 years since our company was founded.

Come and see with us the main milestones that have moved us towards our goal: to be the preferred supplier in the field of abrasive materials, cutting tools, power tools and other necessary accessories needed to complete your activity or project.

Thank you for your patronage and we look forward to a joint future.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #30YearsAnniversary #grinding #cutting #KEYANG #development #goodPartner #quality

OPTIMA Precise

1 month 2 weeks ago

Řada AKU vrtacích šroubováků KEYANG má v sobě mimo spolehlivost, výkon, bohatou výbavu, příznivou cenu a rozmanitost portfolia také emoce. Jedná se o několik různých typů profesionálních AKU vrtaček, které nejdou s davem, vyzařují osobitý styl, design a přináší svěží vítr do stojatých vod elektrického ručního nářadí. Korejská jednička KEYANG si začíná pomalu ale jistě ukrajovat z evropského koláče AKU nářadí, což jasně potvrzuje její kvality.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #spolehlivost #vykon #emoce #priznivaCena

In addition to reliability, performance, rich equipment, favorable price and diversity of the portfolio, the KEYANG cordless series of cordless drills also has emotions. These are several different types of professional cordless drills that don't go with the crowd, exude a distinctive style, design and bring a breath of fresh air to the backwaters of power hand tools. The Korean number one KEYANG is slowly but surely starting to take a bite out of the European cordless tools pie, which clearly confirms its qualities.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #KEYANG #grinding #cutting #reliability #performance #emotion #favorablePrice

OPTIMA Precise

1 month 3 weeks ago

Brusné pásy – flexibilita vlastní výroby

Každý zákazník má individuální požadavky a potřeby a ani brusné pásy nejsou v tomto ohledu výjimkou. Již skoro 20 let nabízí naše společnost výrobu brusných pásů na míru, kdy poskytujeme široké možnosti individualizace od šířky 6 mm až do délky 8 m. Další výhodu je nepřeberné množství materiálů, posypů a podložek, které jsou opět kombinovány v našem provozu na přání zákazníka. Z brusiva je zapotřebí rozhodně zmínit keramiku, zirkon a korund a z podložek pak X plátno, YY plátno, Y-wt polyester, J-wt Poly-cotton, X plátno a další. Určitě vyzkoušejte naši flexibilitu a variabilitu včetně vysokých skladových zásob, které nenechají nikoho čekat.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #brusnePasy #flexibilita #rozmanitost #spolehlivost

Grinding belts – flexibility of own production

Every customer has individual requirements and needs, and grinding belts are no exception in this regard. For almost 20 years, our company has been offering the production of tailor-made grinding belts, where we provide a wide range of customization options from a width of 6 mm to a length of 8 m. Another advantage is the abundance of materials, sprinkles and mats, which are again combined in our operation at the customer's request. Of the abrasives, we definitely need to mention ceramics, zircon and corundum, and of the pads, then X cloth, YY cloth, Y-wt polyester, J-wt Poly-cotton, X cloth and others. Be sure to try our flexibility and variability, including high stock levels, which will not keep anyone waiting.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #grindingBelts #flexibility #diversity #reliability

OPTIMA Precise

1 month 4 weeks ago

Inspirace. Přehled. Vazby.

Po dlouhých čtyřech letech vynucené pauzy se konal mezinárodní veletrh Internationale EISENWARENMESSEv Kolíně nad Rýnem. Na této významné události jsme opět nemohli chybět. Mimo setkání s mnoha našimi dlouholetými partnery, jsme byli zvědavi na novinky v oboru, nové trendy a také na celkovou úroveň veletrhu. Ujistili jsme se v tom, že jsme silným hráčem na poli řezných a brusných materiálů. Zároveň jsme se také utvrdili ve správnosti naší další cesty v oblasti služeb zákazníkům a rozšíření produktového portfolia, kdy naše novinky brzy spatří světlo světa. Jsme vděčni za tuto cenou zkušenost a těšíme se na další ročník.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #noveTrendy #novinkyVOboru

Inspiration. Overview. Bindings.

After four long years of forced pause, the international trade fair Internationale EISENWARENMESSE took place in Cologne. We couldn't miss this important event again. In addition to meeting with many of our long-term partners, we were curious about news in the field, new trends and also about the overall level of the fair. We have made sure that we are a strong player in the field of cutting and grinding materials. At the same time, we also confirmed the correctness of our next path in the area of customer service and the expansion of the product portfolio, when our new products will soon see the light of day. We are grateful for this valuable experience and look forward to next year.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #internationaleEisenwarenmesseKoln2022 #grinding #cutting #KEYANG #newTrends #industryNews

OPTIMA Precise

2 months 1 week ago

Čtyřstranné brusné houbičky umožňují snadnou manipulaci při ručním broušení plochých povrchů nebo povrchů s hranami. Jsou pro snadnou orientaci značeny číslem, udávajícím velikost zrna. Jednolitý tvar houby se pružně přizpůsobí obrobku a zajistí tak účinný odběr materiálu. Brusné houbičky OPTIMA Precise jsou určeny k broušení dřeva, plastů nebo kovu, hodí se také k mezi broušení laků a barev. Jejich okraje jsou pevné a umožňují tak opracování hran, brusná zrna jsou odolná vůči vylamování a zajišťují tak delší životnost. Ideální velikost 98 x 68 x 25mm padne do každé ruky.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #brusneHoubicky #vykon #dlouhaZivotnost

Four-sided sanding sponges allow easy handling when sanding flat or edged surfaces by hand. They are marked with a number indicating the grain size for easy orientation. The uniform shape of the sponge flexibly adapts to the workpiece and thus ensures efficient material removal. OPTIMA Precise sanding sponges are intended for sanding wood, plastic or metal, they are also suitable for sanding lacquers and paints. Their edges are solid and thus enable edge processing, the abrasive grains are resistant to chipping and thus ensure a longer service life. The ideal size of 98 x 68 x 25mm fits in any hand.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #sandingSponges #performance #longLife

OPTIMA Precise

2 months 2 weeks ago

Rok 2022 byl naším prvním, kdy jsme se zúčastnili Veletrhu dodavatelů společnosti MARO. Tento segment odběratelů tvoří nemalou část našeho zákaznického portfolia a pro nás bylo cenou zkušeností poznat koncové uživatele našich produktů. Zpětná vazba a připomínky získané na této akci nám do budoucna pomohou lépe pochopit jejich potřeby a požadavky. Jsme rádi, že jsme byli součástí této veliké události a těšíme se na příští rok.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #maroVeletrhDodavatelu2022 #dobraAkce #koncoviUzivatele

The year 2022 was our first time participating in the MARO Supplier Fair. This customer segment makes up a significant part of our customer portfolio, and it was a valuable experience for us to get to know the end users of our products. The feedback and comments received at this event will help us better understand their needs and requirements in the future. We are happy to have been a part of this great event and look forward to next year.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #KEYANG #maroSupplierFair2022 #goodEvent #endUsers