OPTIMA Precise Aktualitäten

OPTIMA Precise

2 Wochen 1 Tag vor

Nyní nově v našem stálém sortimentu OPTIMA

Pokračujte na náš eshop:

eshop.optimaprecise.cz/vyhledavani/?string=za350

#brouseni #rezani #optimaprecise #lakovani #automotive

OPTIMA Precise

2 Monate 2 Wochen vor

Prostory naší Ostravské pobočky prošly modernizací a díky ní je naše tamní prodejna nyní daleko přehlednější a modernější pro snadnější a rychlejší výběr produktů se kterým Vám rovněž pomůže i náš odborně proškolený personál. Zastavte se u nás na adrese Ruská 64, Ostrava – Vítkovice.

Pokračujte na naše webové stránky zde: eshop.optimaprecise.cz/

#brouseni #rezani #optimaprecise #modernizace #prodejna

The premises of our Ostrava branch have been modernized, and thanks to it, our local store is now much clearer and modern for easier and faster product selection. Our professionally trained staff is ready to help you with your selection. Stop by us at Ruská 64, Ostrava – Vítkovice.

Please, continue to our website here: eshop.optimaprecise.cz/

#grinding #cutting #optimaprecise #modernization #store

OPTIMA Precise

3 Monate 2 Wochen vor

Nebaví Vás stále měnit vrták dle obráběného materiálu? Chtěli byste jeden vrták, který si hravě poradí s každým stavebním materiálem?
Máme pro Vás řešení! Novinkou v našem portfoliu jsou nyní multifunkční vrtáky VU STRATOS. Tyto univerzální vrtáky se samostředícím hrotem a možností vrtání s příklepem si poradí s téměř všemi materiály se kterými se setkáte při vaší výstavbě.

Vhodné použití: beton, zdivo, keramika, dřevo, plast, ocelové plechy, hliník

Pokračujte na naše webové stránky zde: eshop.optimaprecise.cz/

#brouseni #rezani #optimaprecise ##vrtaní #stavba #multifunkční

Are you tired of constantly changing the drills depending on the material being processed? Would you like one drill that can easily handle every building material?
We have a solution for you! New in our portfolio are the VU STRATOS multifunctional drills. These universal drills with a self-centering tip and the possibility of hammer drilling can handle all materials you will encounter during your construction.

Suitable use: concrete, masonry, ceramics, wood, plastic, steel sheets, aluminum

Please, continue to our website here: eshop.optimaprecise.cz/

#grinding #cutting #optimaprecise #drill #construction #multifunctional

OPTIMA Precise

4 Monate 1 Woche vor

V květnu se v Italském Bergamu konal mezinárodní HARDWRE FAIR a my jsme na této významné evropské události nesměli chybět. Mimo setkání s mnoha našimi dlouholetými partnery, jsme byli zvědavi na novinky v oboru, nové trendy a také na celkovou úroveň festivalu. Veletrhu se zúčastnilo více než 300 vystavovatelů z 20 různých zemí, kteří prezentovali nejnovější inovace a navázali vztahy s novými obchodními partnery.

Pokračujte na naše webové stránky zde: eshop.optimaprecise.cz/

#bergamo #brouseni #rezani #festival #vystava #optimaprecise

In May, the international HARDWARE FAIR was held in Bergamo, Italy, and we couldn't miss this important European event. In addition to meeting with many of our long-term partners, we were curious about news in the field, new trends, and also about the overall level of the festival. More than 300 exhibitors from 20 different countries participated in the fair, presenting the latest innovations and establishing relationships with new business partners.

Please, continue to our website here:
eshop.optimaprecise.cz/

#bergamo #grinding #cutting #fair #expo #optimaprecise

OPTIMA Precise

6 Monate 2 tage vor

„Výtopna Jaroměř“ – místo, kde pára žije…

Již řadu let se naše společnost snaží podporovat amatérské sportovní spolky, profesionální sport a také různé neziskové organizace. Jedním takovým případem je „Výtopna Jaroměř“, neziskové organizace, vzniklá roku 1987. Tento spolek nadšenců se zabývá budováním muzea, shromažďováním exponátů a záchranou historických železničních vozidel. Muzeum bylo úspěšně otevřeno v roce 1996 a jeho popularita roste tak rychle, jak postupně přibývají nové exponáty a celkový věhlas tohoto projektu. Věříme, že darováním řezných a brusných materiálů značky OPTIMA©, potřebných na opravu a rekonstrukci, přispíváme i my pomyslnou troškou do mlýna, a pomáháme tak podporovat tento ambiciózní spolek.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #vytopnaJaromer #podpora #zeleznicniMuzeum

„Výtopna Jaroměř“ – a place where steam lives...

For many years, our company has been trying to support amateur sports associations, professional sports as well as various non-profit organizations. One such case is "Výtopna Jaroměř", a non-profit organization founded in 1987. This association of enthusiasts is engaged in building a museum, collecting exhibits and saving historic railway vehicles. The museum was successfully opened in 1996 and its popularity is growing as fast as new exhibits and the overall fame of this project are gradually added. We believe that by donating cutting and grinding materials of the brand OPTIMA©, needed for repair and reconstruction, we also contribute a little bit, and thus help support this ambitious association.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise, #grinding #cutting #support #railwayMuseum

OPTIMA Precise

7 Monate 1 Woche vor

Již hodně přes dekádu jsou lamelové brusné kotouče řady „IL“ jedním z našich nejvíce prodávaných a zákazníky oceňovaných produktů. Svojí výjimečnou kvalitou, vysokou výdrží a rozumnou cenou pomáhají lehce plnit nastavené normy v nejedné strojírenské výrobě. Jsou vhodné na většinu používaných materiálů, jako je nerez a ocel a splňují potřeby extrémně náročných brousících operací. Pokud jste ještě neměli tu čest otestovat jejich parametry v praxi, neváhejte a vyzkoušejte tento nadstandardní brusný kotouč.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#lamelovéBrusneKotouce #vykon #spolehlivost #vyhodnaCena

For well over a decade, the „IL“ Series Flap Grinding Discs have been one of our best-selling and customer-acclaimed products. With their exceptional quality, high durability and reasonable price, they help to easily meet the set standards in many engineering productions. They are suitable for most materials used, such as stainless steel and steel, and meet the needs of extremely demanding grinding operations. If you have not yet had the honor of testing their parameters in practice, do not hesitate to try this superior grinding disc.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #flapGrindingDiscs #performance #reliability #goodPrice

OPTIMA Precise

9 Monate 1 Woche vor

Přejeme všem našim obchodním partnerům, zákazníkům a zaměstnancům mnoho štěstí, zdraví a sil v nadcházejícím roce, pohodové prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2023. Náš tým OPTIMA Precise, se k Vám opět vrátí po obvyklé odstávce v týdnu 52. Děkujeme za důvěru.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#veseleVanoce #stastnyNovyRok #brouseni #rezani

We wish all our business partners, customers and employees a lot of happiness, health and strength in the coming year, a relaxing Christmas holiday and a successful entry into 2023. Our OPTIMA Precise team will return to you after the usual break in week 52. Thank you for your trust.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #merryChristmas #happyNewYear #grinding #cutting #KEYANG

OPTIMA Precise

9 Monate 2 Wochen vor

Jakožto sponzor příběhu Tomáše Rolinka z knihy „BEZ FRÁZÍ“, kterou vydal HC Pardubice u příležitosti oslav 100 let pardubického hokeje, jsme měli jedinečnou možnost, pozvat Tomáše do sídla naší společnosti, kde jsme si při konverzaci o buducnosti hokeje v naše městě, nechali také několik výtisků podepsat. Kniha, která mapuje životní příběhy osobností pardubického hokeje, je díky historické líhni talentů v našem krajském městě plná reprezentantů a hokejových hvězd, a my jsme velice šťastni, že jsme se mohli alespoň tímto způsobem podílet na jejím vydání.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #podporaHokeje

As a sponsor of the story of Tomáš Rolinek from the book "BEZ FRÁZÍ", published by HC Pardubice on the occasion of the celebration of 100 years of Pardubice hockey, we had the unique opportunity to invite Tomáš to our company's headquarters, where, during the conversation about the future of hockey in our city, we also kept several copies to sign. The book, which maps the life stories of Pardubice hockey personalities, is full of representatives and hockey stars thanks to the historical incubator of talent in our regional city, and we are very happy that we could at least participate in its publication in this way.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #HCPCE #BEZFRAZI #hockeySupport

OPTIMA Precise

9 Monate 3 Wochen vor

Spolehlivý logistický partner – zásadní výhoda

V těchto dnech a zejména v tomto období, je výběr vhodného logistické partnera zásadním rozhodnutím, které řeší mnoho společností. Pro zajištění dodavatelské řetězce produktů potřebných pro výrobu, využívá naše společnost pro importní přepravy již několik let společnost DHL Express. Jejich spolehlivost, rychlost a transparentnost, se kterou ke svým klientům přistupují, nám dává jistotu, že naši zákazníci obdrží své zboží včas a dle očekávání.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/optima-precise-sro

#brouseni #rezani #spolehlivaLogistika #rychleDodani #spokojenyZakaznik

A reliable logistics partner – a major advantage

These days, and especially in this period, choosing a suitable logistics partner is a crucial decision that many companies deal with. To ensure the supply chain of the products needed for production, our company has been using DHL Express for several years for import transportation. Their reliability, speed and transparency with which they approach their clients gives us confidence that our customers will receive their goods on time and as expected.

Please, continue to our website here: bit.ly/optima-precise-sro

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #reliableLogistics #fastDelivery #satisfiedCustomer