OPTIMA Precise aktuality

5 days ago

Díky pozitivní zpětné vazbě na bezuhlíkovou aku vrtačku KEYANG DM18BL-W jsme se rozhodli zařadit do nabídky také její silnější verzi KEYANG DM20BLH-100E. Tento masivní nástroj poskytuje extrémní výkon, točivý moment 100 Nm, „kick-back control“, jež snižuje riziko náhlé reakce nářadí při zablokování, příjemnou celkovou váhu 2 kg včetně 5.0 Ah baterie a robustní celokovové sklíčidlo. Balení přenosného kufru obsahuje tělo přístroje, rychlonabíječku, 2 x Li-ion baterii a pomocnou rukojeť. KEYANG DM20BLH-100E je profesionální nástroj, který nedělá kompromisy.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#akuVrtacka #brouseni #rezani #extremniVykon #kvalita

Thanks to the positive feedback on the carbon-free hammer drill KEYANG DM18BL-W, we have decided to include a stronger version of the KEYANG DM20BLH-100E in the offer. This massive tool provides extreme power, 100 Nm of torque, "kick-back control" that reduces the risk of a sudden tool reaction when locking, a pleasant total weight of 2 kg including a 5.0 Ah battery and a robust all-metal chuck. The package of the portable case contains the body of the device, a quick charger, 2 x Li-ion batteries and an auxiliary handle. The KEYANG DM20BLH-100E is a professional tool that makes no compromises.

Please, continue to our website here: ... See more

5 days ago

Úspora nákladů a času zákazníka jako přidaná hodnota technického poradenství.

Společnost OPTIMA Precise není pouze prodejcem řezných a brusných nástrojů, ale je především dodavatelem komplexního řešení a odborného poradenství. Jako příklad této činnosti lze uvést náhradu fíbrových brusných disků VZ133 ze zirkonu, za keramické brusné fíbrové disky BORA9, kterou po důkladné analýze navrhli naši technologové. Keramický fíbrový kotouč je na vstupu dražší, nicméně celkové výsledné náklady našeho partnera jsou nižší a to díky výrazné úspoře času vynaloženého na brusné operace. Podobných optimalizací lze dosáhnout pouze díky nabytým znalostem a zkušenostem, které s našimi zákazníky sdílíme.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#uspora #efektivita #pridanahodnota

Cost and time savings for the customer as an added value of technical advice.

OPTIMA Precise is not only a seller of cutting and grinding tools, but is primarily a supplier of comprehensive solutions and professional advice. An example of this activity is the replacement of VZ133 fiber grinding wheels made of zircon, with ceramic grinding wheels BORA9, which was designed by our technicians after a thorough analysis. The ceramic fiber wheel is more expensive at the entrance, however, the resulting costs of our partner ... See more

2 weeks ago

OPTIMA Precise je hrdým dodavatelem ručního nářadí KEYANG pro Českou a Slovenskou republiku. Tato silná značka s více jak 40letou tradicí vyrábí vysoce kvalitní produkty za férovou cenu a v posledních letech stále více expanduje do celého světa. Naši významní zákazníci měli již možnost porovnat kvalitu těchto produktů a i přes fixaci na klasické konkurenční značky, postupně přecházejí na ruční nářadí KEYANG. Důkazem kvality a férové ceny je i fakt, že společnost KEYANG působí v automobilovém průmyslu jako partner společnosti HYUNDIA-KIA Motors.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#rucniNaradi #kvalita #vykon

OPTIMA Precise is a proud supplier of KEYANG hand tools for the Czech and Slovak Republics. This strong brand with more than 40 years of tradition produces high quality products at a fair price and has expanded more and more worldwide in recent years. Our important customers have already had the opportunity to compare the quality of these products and, despite the fixation on classic competitive brands, they are gradually switching to KEYANG hand tools. Proof of quality and a fair price is the fact that KEYANG operates in the automotive industry as a partner of HYUNDIA-KIA Motors.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #KEYANG #handTools #powerTools #quality ... See more

3 weeks ago

Operace související s používáním produktů z našeho portfolia brusných materiálů a řezných nástrojů, bohužel mnohdy neumožňují práci osobám se zdravotním handicapem. Náhradní plnění je tak optimální způsob, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro veškeré soukromé subjekty a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci. Pro naše obchodní partnery tuto službu dlouhodobě poskytujeme a šetříme jim tak finance za odvod státu, které by v opačném případě museli hradit. Státní příspěvek musí odvádět každá takto veliká společnost pro splnění svého podílu, pokud nezaměstnává OZP nebo nevyužije náhradní plnění. Tato aktivita je další z řady služeb, které nám pomáhají být optimálním řešením pro precizní výsledek Vašeho podnikání.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezenai #nahradniPlneni #komplexniReseni

Operations related to the use of products from our portfolio of abrasives and cutting tools, unfortunately, often do not allow people with disabilities to work. Substitute performance is thus the optimal way to meet the share of PWD employees mandatory for all private entities and state companies with 25 or more employees. We have been providing this service for our business partners for a long time, thus saving them money for the payment of the ... See more

3 weeks ago

Zpětný odběr odpadu: usnadňujeme práci a administrativu našim zákazníkům.
Jako jednu ze služeb, jíž usnadňujeme mnoha našim zákazníkům práci, poskytujeme bezplatný zpětný odběr odpadu. Tato aktivita pomáhá firmám se zbytky nespotřebovaných produktů, snížením provozních nákladů a také s ekologickým řešením této zátěže. Jako společnost cítíme odpovědnost za celý životní cyklus výrobku a těší nás, že má tato skutečnost vliv nejen na životní prostředí, ale i na usnadnění a zrychlení práce našich zákazníků.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #zpetnyOdberOdpadu #ekologie #uspora #komplexniReseni

Waste take-back: we facilitate the work and administration of our customers.
As one of the services that make work easier for many of our customers, we provide free waste take-back. This activity helps companies with the remnants of unused products, reducing operating costs and also with an ecological solution to this burden. As a company, we feel responsible for the entire product life cycle and we are pleased that this fact has an impact not only on the environment, but also on facilitating and accelerating the work of our customers.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #wasteTakeBack #ecology #saving #comprehensiveSolution

« 1 of 4 »