OPTIMA Precise aktuality

5 days ago

Spirálový vrták do dřeva je vhodný na vrtání otvorů do měkkého a tvrdého dřeva bez otřepů. Tento v praxi osvědčený vrták s válcovou stopkou disponuje broušeným podřezem, který zajišťuje plynulý odvod materiálu a naprosto hladký otvor. Nabízíme nejširší rozsah průměrů na českém trhu od 3,00mm do 30,00mm, dlouhou životnost slitiny chrom-vanadové oceli, ze které jsou tyto vrtáky vyrobeny a také dostatečné skladové zásoby.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #vrtani #vrtakyDoDreva

The twist drill for wood is suitable for drilling holes in soft and hard wood without burrs. This tried-and-tested drill with a cylindrical shank has a ground undercut, which ensures smooth material drainage and a completely smooth hole. We offer the widest range of diameters on the Czech market from 3.00 mm to 30.00 mm, a long service life of chromium-vanadium steel alloy, from which these drills are made, as well as sufficient stocks.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #drilling #woodDrills

1 week ago

Keramické brusné pásy z materiálu BORA7 jsou vhodné k zátěžovému odjehlování pevnostní a nerezové oceli, neželezných kovů a jejich slitin. Jedná se o voděodolný materiál s vysokým výkonem, kde vrstva aktivního přetěru zabraňuje přehřívání při agresivním broušení. Naše společnost OPTIMA Precise dodává tyto brusné pásy jak v několika standardních rozměrech a zrnitostech, tak v délkách a šířkách na míru, které preferuje náš zákazník.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #brusnePasy #vykon

Ceramic grinding belts made of BORA7 material are suitable for heavy-duty deburring of high-strength and stainless steel, non-ferrous metals and their alloys. It is a waterproof material with high performance, where a layer of active overcoat prevents from overheating during aggressive grinding. Our company OPTIMA Precise supplies these sanding belts in several standard sizes and grit sizes, as well as in the lengths and widths tailored to our customer's preferences.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #BORA7 #grinding #cutting #grindingBelts #performance

2 weeks ago

Čtyřbřité karbidové vrtáky do skla, obkladů, keramiky a porcelánu jsou vysoce výkonnými nástroji vybavenými speciálními tvrdokovovými plátky, jejichž břit je vyroben z karbidu wolframu. Při vrtání je nutné zajistit nízké otáčky bez příklepu a využít vody pro odplavení odvrtaného materiálu. Ostrá špička nástroje zaručuje velice přesné vrtání. Díky těmto výjimečným vlastnostem a čtyřbřitému tvaru, který nabízíme, je tento produkt velmi dobře hodnocen a hojně využíván.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #vrtaky #vrtaniDoSkla #karbidWolframu

Four-edged carbide drills for glass, tiles, ceramics, and porcelain are high-performance tools equipped with special carbide blades, which are made of tungsten carbide. When drilling, it is necessary to ensure low speed without impact drilling and use water to wash away the drilled material. The sharp tip of the tool guarantees very precise drilling. Thanks to these exceptional properties and the four-edged shape is this product very well rated and widely used.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #drilling #cutting #drills #glassDrilling #tungstenCarbideProducts

3 weeks ago

Technické povlakované frézy Blue Naco jsou vynikajícím nástrojem především pro opracování obzvláště tvrdých a těžko obrobitelných kovů. Povlakování skvěle odvádí teplo hromadící se během operace a prodlužuje celkovou životnost nástroje. Tato technologie dává nástroji výjimečnou životnost a mimořádný výkon oproti standardním frézám, což se nejvíce projevuje u velmi tvrdých materiálů jako Hardox, titan a titanových slitin. Blue Naco povlak zajišťuje tepelnou stabilitu až do 1200 °C. Tyto výkonné nástroje jsou součástí našeho portfolia od začátku tohoto roku a máme na ně ty nejlepší reference.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #technickeFrezy #vykon

Technical burrs with Blue Naco coating are excellent tools, especially when working with hard-to-machine metals. Their coating perfectly dissipates the heat accumulating during the operation and prolongs the overall life of the tool. This technology gives the tool exceptional durability and performance when compared to standard burrs, which is most visible when working with very hard materials such as Hardox, titanium, and titanium alloys. Blue Naco coating ensures thermal stability up to 1200 °C. These powerful tools are part of our portfolio since the beginning of this year and we have excellent references for ... See more

3 weeks ago

Užijte si letní dovolenou!
… nicméně vězte, že my v OPTIMA Precise jsme tu stále pro Vás a jsme připraveni plnit potřeby našich zákazníků:

- při objednání do 14 hodin dodání druhý pracovní den
- 90 % položek portfolia skladem k okamžitému odeslání
- odborné technické poradenství v oblasti brusných a řezných aplikací

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#leto #prazdniny #brusivo #reznenastroje #spolehlivost

Enjoy your summer vacation!
… nevertheless know that we at OPTIMA Precise are always here for you and we are ready to meet the needs of our customers:

- the next working day delivery if ordered within 14:00
- 90% of portfolio items in stock for immediate dispatch
- professional technical advice in the field of grinding and cutting applications

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#summer #vacation #grinding #cutting #reliability

« 1 of 4 »