OPTIMA Precise aktuality

["error","(#12) description field is deprecated for versions v3.3 and higher"]
2 weeks ago
OPTIMA Precise využití brusiva v průmyslových aplikacích

Technologický vývoj neustále zrychluje i v oblasti broušení. Mnoho zákazníků nahrazuje u vybraných aplikací lidskou práci robotizací a právě pro tyto náročné a progresivní zákazníky nabízíme řešení, která jim usnadní každodenní práci a zredukují náklady. Naši technologové, ve spolupráci se společností SDA, připravili pro našeho zákazníka komplexní řešení broušení svarů lamelovými kotouči OPTIMA za pomoci naší brusky KEYANG. OPTIMA Precise v těchto řešeních určitě nestojí stranou, protože ten kdo chvíli stál, stojí opodál..

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #noveTechnologie #budoucnost #novaReseni

Technological development in the field of grinding is constantly accelerating. Many customers replace human labor with robotics in selected applications, and it is for these demanding and progressive customers that we offer solution that will make their daily work easier and reduce production costs. Our engineers, in cooperation with the company SDA, have prepared for our customers a comprehensive solution for grinding welds with OPTIMA flap discs with the help of our KEYANG angle grinder. OPTIMA Precise certainly does not stand aside when it comes to these solutions, because Who stands for a while, stands aside in a while..

Please, continue to our website here: ... See more

3 weeks ago

Pro naše partnery nabízíme mnoho druhů a velikostí stojanů pro displejový prodej. Jedná se o atraktivní doplněk, který zapadá do naší do společné koncepce a poskytuje tak podporu každému z našich zákazníků napříč všemi obory. Tyto různorodé stojany jsou kompletně vybaveny všemi potřebnými doplňky, designově tak ladí s našimi produkty a skvěle zapadnou do každé provozovny.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #displejovéStojany #dobrýDesign

We offer various types and sizes of sale stands for our partners. This is an attractive accessory that fits into our common approach and provides support to each of our customers across all industries. These diverse stands are fully equipped with all the necessary accessories and their design harmonizes with our products and fits perfectly into any establishment.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #cutting #grinding #standsForGoods #goodDesign

4 weeks ago

Naše společnost OPTIMA Precise klade veliký důraz na flexibilitu dodávek objednaného zboží. Z tohoto důvodu držíme skladem 90% nabízených produktů s dodáním do druhého dne od objednání. Tato skutečnost nám pomáhá budovat vzájemnou důvěru s našimi obchodními partnery, kteří se tak mohou spolehnout na to, že jim bude jejich zboží doručeno následující pracovní den.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #brouseni #rezani #doruceniDruhyDen #dobryServis

Our company OPTIMA Precise places great emphasis on the flexibility of delivery of ordered goods. For this reason, we keep in stock 90% of the offered products with next-day delivery time. This helps us to build mutual trust with our business partners who can rely on the fact that they will have their goods delivered next working day.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#grinding #cutting #nextDayDelivery #goodService

1 month ago

Pro naše zákazníky hledající standardní kvalitu za velmi výhodných cenových podmínek, jsme vyvinuli produkty STEELTECH. Jedná se o naší nejnižší řadu řezných, lamelových a diamantových kotoučů, která naplňuje očekávání v řadě standardních operací, nicméně její pořizovací náklady osloví i zákazníky, kteří jsou citliví na cenu. Tímto krokem vycházíme vstříc požadavkům z trhu, kde je po těchto typech řezných a brusných nástrojů vysoká poptávka.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #rezani #brouseni #nizkaCena #dobryVykon

We have developed STEELTECH products for our customers looking for standard quality at very competitive prices. This is our lowest range of cutting discs, flap discs and diamond blades, which meets expectations in a number of standard operations, however, its acquisition costs will also appeal to price-sensitive customers. With this step, we meet the requirements of the market, where there is a high demand for these types of cutting and grinding tools.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#cutting #grinding #steeltech #lowPrice #goodPerformance

1 month ago

V roce 2020 jsme se rozhodli do naší nabídky produktů OPTIMAprotect, mimo mnoha dalších položek zařadit také pracovní rukavice. S odstupem času hodnotíme tento krok pozitivně, prodalo se přes 25000 párů a tato v minulosti opomíjená komodita je nyní standardní součástí objednávek našich zákazníků. Řezné a brusné nástroje prodávané naší společností musejí být striktně používány s doporučenými ochrannými pomůckami, které jsou nedílnou součástí našeho portfolia. Tak jako naše ostatní kroky, tak i tato aktivita zapadá do naší vize nabízet partnerům komplexní řešení.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMAprotect #pracovniRukavice #ochrannepomucky

In the year 2020, we have decided to include, among other things, protective work gloves into our OPTIMAprotect product portfolio. Over time, we evaluate this step as a right one, over 25,000 pairs have been sold and this previously neglected commodity is now a standard part of our customer's orders. The cutting and grinding tools sold by our company must be used with the recommended protective aids, which are now an integral part of our portfolio. Like our other steps, this activity also fits into our vision of offering our partners a complete solution to their needs.

Please, continue to our website here: ... See more

« 1 of 4 »