Často kladené otázky FAQ.

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Otázky

Jaký je rozdíl mezi celoobvodovým a segmentovým diamantovým kotoučem (vhodnost použití)?

Segmentový kotouč je uřčen pro řezání stavebních materiálů, betonu, cihel, kde není potřeba čistého hladkého řezu. S celoobvodovým kotoučem se dosahuje hladkého řezu bez větších odštěpů, proto je určen pro řezání kachliček, dlažby atd.

Jaká je vhodnost použití při universálním provedení brusných materiálů?

Universální použití znamená, že se hledá kompromis požadovaných vlastností. Obecně universální brusivo neexistuje. Ideální je využít brusivo speciálně určené pro danou aplikaci.

Jaké jsou doporučené pracovní rychlosti v závislosti na vnějším průměru brusného kotouče?

Na pracovní rychlosti brusných kotoučů nemá vnější průměr kotouče vliv. Pracovní rychlost v m/s je dána konstrukcí kotouče. Dle vnějšího průměru jsou pak rozdílné otáčky kotouče, které vycházejí z obvodu kotouče a dané pracovní rychlosti.

Jakou zrnitostí kotouče dosáhnete požadovanou drsnost povrchu?

Není stanoveno jednotné pravidlo. Výrobci brusiv ve svých katalozích většinou uvádějí orientační hodnoty. Obecně, čím jemnější zrno, tím lepší povrch. Většinou se děje ve více krocích.

Jaké jsou základní typy brusných zrn?

V současné době se v průmyslu užívají syntetická brusná zrna. Mezi základní se řadí : bílý korund, hnědý korund, zirkon-korund, keramický korund a diamantové zrno.

V čem se liší druhy posypu u brusiva?

U brusiva na podložce se vyskytují dva druhy posypu: uzavřený a otevřený. Tyto posypy se odlišují množstvím naneseného zrna na plochu. Otevřený posyp je vhodný pro měkké materiály například hliník, plasty, měkké dřevo. Uzavřený posyp je vhodný na tvrdé materiály například kovy, tvrdé dřevo.

V čem se liší podklad brusiva (pásy, disky), kdy je lepší plátno a kdy papír?

Podklad brusiva má zásadní vliv na životnosti brusiva. Papír volíme pro malé a menší přítlaky, pro broušení na plocho. Plátno pro hrubé broušení, např. hran, velmi tvrdého dřeva.

Proč mají diamantové kotouče segmenty a v čem je výhoda turbo segmentu?

Segment (pojivo + zrna umělého diamantu) je nejdůležitější částí dia kotouče, jeho složení uřčuje použití kotouče. Turbo segment – rychleji vyhazuje dělený materiál z řezu, – rychleji řeže, více se chladí.

Jaké brusivo použít na tvrdokovové materiály?

Pro broušení tvrdokovových materiálů je vhodné použít brusné materiály z karbidu křemíku nebo diamantu. Tuto problematiku je však vhodné řešit přímo jako konkrétní případ v závislosti na okolnostech. Strojní či ruční broušení, možnost chlazení atd.

Jaký je rozdíl mezi broušením a řezání nerezových a běžných ocelí?

Nerezové materiály jsou náchylné k tzv. propalům. Proto se k jejich opracování používají nástroje např. ze zirkonu a keramiky. Vhodné je rovněž chlazení.

Jaké je použití diamantových nástrojů? V jakých oblastech průmyslu?

Diamantové nástroje OPTIMA jsou určeny do stavebního průmyslu pro dělení a broušení ruzných druhů stavebních materiálů.

Je potřeba při broušení používat chlazení?

Pokud je to technologicky možné pak rozhodně ano. Chlazením snižujeme teplotu broušeného dílu a zároveň odvádíme vznikající třísky. To má vliv na výslednou kvalitu povrchu.

Jaké jsou bezpečnostní doporučení při používání brusiva?

Bezpečnostní parametry výroby a používání brusiva jsou dány příslušnými normami. Pro nástroje z pojeného brusiva ČSN EN 12413 a pro brusivo na podložce ČSN EN 13743. Mezi základní doporučení patří : ochrana zraku a obličeje, ochrana sluchu, ochrana dýchacích cest, používání ohranných rukavic. Tyto doporučení a ještě další pokyny jsou uvedeny formou piktogramů na většině brusných nástrojů.

Lze korundovým zrnem brousit nerez?

Korundovým zrnem lze brousit i nerezové materiály. Korundové zrno samo o sobě nekontaminuje nerez nežádoucími prvky, tak aby ovlivnily jeho vlastnosti. Výhoda použití zirkonového nebo keramické zrna proti korundovému je v jeho agresivitě a životnosti, avšak do hrubosti P120, někdy i P150. Od jemnějších hrubostí se běžně k broušení používá korundové zrno.

Jakou trvanlivost mají brusné materiály?

Trvanlivost brusných nástrojů je omezena zejména použitým pojivem nástroje. Tam kde je omezeno bezpečné použití, je výrobce povinen tento údaj na nástroji uvést. Například pro kotouče s bakelitovým pojivem je validita 3 roky od data výroby, na nástroji je tak uvedeno do kdy může být tento kotouč bezpečně používán. (například V07/2024)

Jak určit směr otáčení u použitého diamantového kotouče, kde je odřená etiketa?

Pokud máte použitý diamantový kotouč, kde po použití nemůžete najít šipku určující směr otáčení, poradíte si následovně: v pojivu segmentu (pracovní části) diamatového kotouče jsou vidět ukotvená diamantová zrna. Tyto zrna mají za sebou stopu podobně jako chvost komety. Podle toho určíte správný směr otáčení – ve směru zrna.

Je důležité, aby byl kotouč označen značkou OSA?

Není. OSA – Organisation for the Safety of Abrasives – je dobrovolné společenství vybraných výrobců brusných materiálů, kteří deklarují “zvýšenou” bezpečnost brusných nástojů, která je beztak dána platnými evropskými normami, které musí dodržovat všichni výrobci brusných nástojů.

Co znamená popis na kotouči Fe, S, Cl ≤ 0,1%?

Tento údaj na kotouči je garancí pro použití na opracování nerezové oceli v odvětvích s nejvyššími nároky na čistotu. Napřiklad chemický či potravinářský průmysl. Kotouče OPTIMA jsou pravidelně testovány nezávislou akreditovanou laboratoří a výše uvedený obsah prvků je doložen zkušebním protokolem.

Dá se kotoučem na nerez řezat i ocel?

Dá. Pokud ale použijete kotouč na běžnou ocel pro řezání nerezového materiálu, hrozí, že Vám zkoroduje.

Jaký typ frézy -řada INOX nebo BlueNaco - je vhodnější na nerezové materiály z obou různých pohledů: z hlediska úběru materiálu (efektivity práce) a hlediska životnosti (ekonomiky nástroje). Nebo by se obě měly nejdříve porovnat při zkouškách na konkrétním materiálu?

Terchnické frézy INOX – jsou specialně navrženy pro obrábění nerezových materiálů – ekonomicky výhodnější. Blue NACO – použití pro velmi tvrdé matriály, tvrdší než nerez.

Jaký je rozdíl mezi materiálem BORA1 a SA331?

Zásadní rozdíl je v použitém brusném zrnu. SA331 – brusivo umělý korund, BORA 1 – brusivo je keramické zrno. Keramické zrno je vhodné pro aplikace, kde je třeba agresivnější broušení a také se vyznačuje delší životností.

Jak si vybrat správnou podložku u brusiv na podložce?

Obecně platí. Pro broušení rovinných ploch podložku papír (různé gramáže). Pro broušení hran a hrubování, podložku plátno, popř. fíbr.

Jaký je rozdíl mezi vrtáky HSS a HSS-G?

Vrtáky HSS (černé) jsou vyráběné válcováním, vrtáky HSS-G jsou vyráběné vybrušováním z plného materiálu. Vybrušované vrtáky jsou z podstaty věci přesnější.

Jaký je rozdíl mezi závitníky s obyčejnou a vystuženou stopkou?

V praxi se převážně používájí závitníky se standardní stopkou (norma 371), závitník s vystuženou stopkou se používají z technologických důvodů, např. lepší manipulací při žezání závitů (norma 376).

Jaký je rozdíl v použití brusných a lamelových kotoučů z hlediska provedení: rovný, vypouklý/šikmý, rovný?

Šikmé provedení je vhodné pro opracování hran a svarů. Rovné provedení se používá převážně k rovinnému broušení.