OPTIMA Precise aktuality

1 month ago

„Diamantové brusné kotouče OPTIMAprofi s turbo segmentem jsou určené pro broušení rovinných ploch stavebních materiálů, jejichž účinek se projevuje čistým, do hladka vybroušeným povrchem. Tyto kotouče jsou vhodné na povrchové úpravy a slouží k odstranění starých barev, nátěrů nebo živice, nivelizují potěry a připravují podklady na novou pokládku průmyslových podlah. Naše společnost OPTIMA precise dodává tyto produkty v mnoha průměrech a modifikacích, které uspokojí každého zákazníka.“

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #diamantoveBrusneKotouce #vykon

„OPTIMAprofi diamond grinding wheels with a turbo segment are designed for grinding flat surfaces of building materials, the effect of which is manifested by a clean, smoothly ground surface. These discs are suitable for surface treatment and are used to remove old paints, coatings or bitumen, level screeds and prepare substrates for new laying of industrial floors. Our company OPTIMA precise supplies these products in many diameters and modifications that will satisfy every customer. ”

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #diamondGrindingWheels #performance

1 month ago

Vrtáky HSS s kuželovou stopkou MORSE, DIN 345 jsou výkonné vrtáky vhodné pro použití v různých materiálech jako například legované i nelegované oceli do pevnosti 800 N/mm2, litina, spékaná ocel, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronz, mosaz apod. Používají se v obráběcích strojích s upínacím kuželem Morse jako jsou stolní, stojanové a sloupové vrtačky atd. Tyto vrtáky jsou vyrobeny z rychlořezné oceli HSS a mají optimálně vybroušenou špičku pod úhlem 118°. Výhodou kuželového upínání je snadná vyměnitelnost nástroje a přesnější vrtání. Skladem máme tyto vrtáky v jednom z nejširších rozsahu průměrů na českém trhu a to od 5,00mm do 80,00mm.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #vrtání #vrtakyDoKovu #spolehlivost #Morse

Morse Taper Shank Drills HSS, DIN 345 are very efficient drills suitable for use in various materials such as alloy and non-alloy steel parts, cast steel up to strength to 800 N/mm2, cast iron, sintered steels, short-chip aluminum alloys, bronze, brass, etc. They are used in machine tools with a Morse taper, such as bench drill, drill press, and column drill. These drills are made of high-speed steel HSS and have an optimally ground tip at an angle of 118 °. The advantage of taper clamping is easy tool change and more precise drilling. We keep these ... See more

1 month ago

„Výkonná akumulátorová úhlová bruska KEYANG DG 18 BL – 125 SS je všestranným pomocníkem jak pro profesionální, tak hobby uživatele, a to především tam, kde je třeba pracovat mimo dosah elektrické sítě. Bruska disponuje vysoce výkonným bezuhlíkovým motorem, který má výbornou odolnost proti prašnému prostředí. Díky své nízké hmotnosti a měkkému startu motoru je uživatelsky velice příjemná a snižuje rychlost únavy uživatele i při delším pracovním nasazení. Bruska je dodávána v praktickém plastovém kufru, jehož součástí je rychlonabíjecí stanice a dvě baterie, které jsou plně kompatibilní s veškerým AKU nářadím značky KEYANG.“

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #AKU #broušení #KEYANG #spolehlivost #výkon

„The powerful cordless angle grinder KEYANG DG 18 BL – 125 – SS is a versatile tool for both professional and hobby users, especially when it is necessary to work out of reach of the electrical network. This grinder has a high-performance carbonless motor, which has excellent resistance to dusty environments. Thanks to its low weight and soft engine start, it is very user-friendly and reduces the rate of user fatigue even during longer work. The grinder is delivered in a practical plastic case, which includes a quick-charge station and two batteries, which ... See more

2 months ago

Spirálový vrták do dřeva je vhodný na vrtání otvorů do měkkého a tvrdého dřeva bez otřepů. Tento v praxi osvědčený vrták s válcovou stopkou disponuje broušeným podřezem, který zajišťuje plynulý odvod materiálu a naprosto hladký otvor. Nabízíme nejširší rozsah průměrů na českém trhu od 3,00mm do 30,00mm, dlouhou životnost slitiny chrom-vanadové oceli, ze které jsou tyto vrtáky vyrobeny a také dostatečné skladové zásoby.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #vrtani #vrtakyDoDreva

The twist drill for wood is suitable for drilling holes in soft and hard wood without burrs. This tried-and-tested drill with a cylindrical shank has a ground undercut, which ensures smooth material drainage and a completely smooth hole. We offer the widest range of diameters on the Czech market from 3.00 mm to 30.00 mm, a long service life of chromium-vanadium steel alloy, from which these drills are made, as well as sufficient stocks.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #drilling #woodDrills

2 months ago

Keramické brusné pásy z materiálu BORA7 jsou vhodné k zátěžovému odjehlování pevnostní a nerezové oceli, neželezných kovů a jejich slitin. Jedná se o voděodolný materiál s vysokým výkonem, kde vrstva aktivního přetěru zabraňuje přehřívání při agresivním broušení. Naše společnost OPTIMA Precise dodává tyto brusné pásy jak v několika standardních rozměrech a zrnitostech, tak v délkách a šířkách na míru, které preferuje náš zákazník.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #rezani #brusnePasy #vykon

Ceramic grinding belts made of BORA7 material are suitable for heavy-duty deburring of high-strength and stainless steel, non-ferrous metals and their alloys. It is a waterproof material with high performance, where a layer of active overcoat prevents from overheating during aggressive grinding. Our company OPTIMA Precise supplies these sanding belts in several standard sizes and grit sizes, as well as in the lengths and widths tailored to our customer's preferences.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #BORA7 #grinding #cutting #grindingBelts #performance

« 2 of 4 »