OPTIMA Precise aktuality

1 month ago

Strojní závitníky z řady OPTIMAtools HSS-G a HSS-CO na ocel a nerez jsou pevně zakotveny v našem portfoliu již mnoho let. Jsou dostupné v kombinacích na průchozí i slepé díry a také s přímou nebo spirálovou drážkou. Tato široká variabilita nabízí našim partnerům mnoho variant, ze kterých si vybere každý profesionál.

#OPTIMAprecise #OPTIMAtools #zavitniky #strojniZavitniky #Rezani

Machine taps from the OPTIMAtools HSS-G and HSS-CO series for steel and stainless steel have been part of our permanent portfolio for many years. They are available in combinations for through and blind holes and with straight or spiral grooves. This wide variability offers our partners many variants from which every professional can choose.

#screwTap #cutting

1 month ago

Začátkem tohoto roku naše společnost OPTIMA Precise přidala do svého portfolia nové fíbrové brusné disky BORA 9 a výseky se suchým zipem BORA 1 pro broušení oceli a nerezové oceli. Oproti ostatním výrobcům se tento materiál s keramickým zrnem vyznačuje extrémně dlouho životností, agresivním brusným výkonem a odolností proti zanášení. Výsledkem je snížení únavy obsluhy a menší námaha při práci. Jsou dostupné v mnoha zrnitostech a průměrech a za velice krátkou dobu si získaly značnou oblibu u mnoha našich partnerů. Pro více detailů jsme Vám rádi k dispozici.
#BORA9 #BORA1 #OPTIMAprecise #fibroveDisky #brouseni #brusivonapodklade

Earlier this year, our company OPTIMA Precise added to its portfolio new abrasive materials for our production of fiber grinding discs BORA 9 and for Velcro discs BORA 1 for grinding steel and stainless steel materials. When compared to other manufactures, these abrasive materials which are based on ceramic grain as their abrasive agent are characterized by extremely long life, aggressive grinding performance, and resistance to clogging. As a result, an operator is less fatigued and it takes less effort to work with it. These new materials are available in various diameters and grit sizes. In a very short time, they have gained considerable popularity among our business partners. Please contact us ... See more

1 month ago

Příklepové vrtáky SDS plus s karbidovým hrotem z řady OPTIMAtools, jsou stále častěji využívány našimi partnery, a to zejména pro další distribuci ke koncovým zákazníkům. Mnoho nadnárodních řetězců, ale i menších železářství využívá tyto nástroje pro uspokojení potřeb svých klientů, kteří dokáží ocenit výhodnou cenu a nekompromisní výkon. Široká škála použití do cihel, betonu, kamene, keramiky a mramoru z nich dělá ideálního pomocníka pro profesionální, ale i hobby uživatele.

#OPTIMAprecise #OPTIMAtools #sdsVrtaky #vrtaky #vrtani #karbidoveVrtaky

Hammer drills SDS plus with carbide tip from the OPTIMAtools series are increasingly used by our partners, especially for distribution to end customers. Many multinational retail chains, as well as smaller hardware stores, use these tools to meet the needs of their clients, who can appreciate the advantageous price and uncompromising quality. A wide range of use in brick, concrete, stone, ceramic, and marble makes them an ideal tool for professional as well as hobby users.

#drills #sdsDrills #hobby #hobbymarket #carbideDrills

1 month ago

Lístkové kotouče se stopkou OPTIMAabrasive jsou pro mnoho našich zákazníků výtečným pomocníkem při broušení železných a nerezových materiálů. Jejich variabilita zrnitostí a široká škála rozměrů je vhodná jak na dokončovací operace, kdy je zapotřebí dosáhnout dokonale hladkého povrchu, tak na razantní broušení pro vysoký úbytek materiálu. Naše lístkové kotouče jsou dodávány ve variantách normal korund nebo zirkon, aby byl zajištěn co nejlepší výsledek pro každý broušený materiál.

#OPTIMAprecise #OPTIMAabrasive #brouseni #korund #zirkon #listkovekotouce

Shaft flap discs OPTIMAabrasive are excellent tools that help our customers with grinding/sanding steel and stainless steel materials. Their versatility in grain roughness and a wide range of dimensions is suitable both for finishing operations when it is necessary to achieve perfectly smooth surfaces or for rapid grinding when a high material loss is needed. Our shaft flap discs are available in normal corundum or zircon variants to ensure the best possible result for each grinding operation.

#grinding #shaftFlapDiscs #corund #zircon

2 months ago
Fotky z příspěvku OPTIMA Precise

Tak jako na přelomu každého roku, probíhá v našich skladech důkladná inventura, abychom byli ke 4.1.2021 na 100 % opět připraveni na bezchybný a plynulý start provozu naší společnosti. Ještě jednou děkujeme všem partnerům za spolupráci v roce 2020 a těšíme se na nové výzvy, které příští rok přinese. Přejeme všem hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů!

#OPTIMA #brouseni #rezani #vrtani

As at the turn of each year, stock-taking is in full swing in order to be on January 4 2021 100% ready again for a flawless and smooth start of operation of our company. Once again, we thank all the partners for their cooperation in 2020 and we look forward to the new challenges that next year will bring. We wish you all good luck, health and job success!

#stocktaking #grinding #cutting #drilling

« 2 of 4 »