OPTIMA Precise aktuality

1 month ago

„Začátkem roku 2021 jsme do našeho portfolia zařadili fíbrové brusné disky BORA9 a brusné výseky na suchý zip BORA1. Po několika týdnech jejich prodeje a zpětné vazby od zákazníků se k nám dostalo mnoho nadšených komentářů. Jsme rádi, že nám jejich výkon a přiměřená cena pomáhají získávat odběratele, kteří byli v minulosti fixováni na konkurenční top produkty.“

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#brouseni #vykon #fibroveDisky #brusivoNaPodklade

„At the beginning of the year 2021, we have added BORA9 fiber sanding discs and BORA1 Velcro sanding discs into our portfolio. After several weeks of sales and customer feedback, we heve received many enthusiastic comments. We are happy that their performance and reasonable price help us gain customers who have been fixated on competitive top products in the past.“

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #BORA1 #BORA9 #grinding #power #performance #fiberDiscs #coatedAbrasives

1 month ago

Naše elektrické ruční úhlové brusky KEYANG byly v posledních měsících testovány u mnoha významných zákazníků. Prošly si provozy s vysokou prašností jako jsou např. slévárny, zkusily si práci ve společnosti vlaků a lodí a v neposlední řadě prošly rukami mnoha běžných uživatelů. Závěry jsou jednoznačně pozitivní – vysoký výkon, odolnost, nižší váha a cenově dostupnější než většina konkurenčních produktů. To jsou hlavní důvody proč naši zákazníci z různých odvětví začínají vnímat naše elektrické nářadí KEYANG jako jasnou součást svých projektů.

#OPTIMAprecise #rucniNaradi #brouseni #rezani #spolehlivost #vydrz

In recent months our electric angle grinders KEYANG have been tested by our major customers. They've been used in operations with high dustiness such as foundries. They were tried by workers manufacturing ships, trains and, last but not least, they passed through the hands of ordinary users. The conclusions are clearly positive - high performance, durability, lower weight, and more affordable than most competing products. These are the main reasons why our customers from various industries are beginning to perceive our KEYANG power tools as a clear choice as a part of their projects.

#KEYANG #handTools #grinding #cutting #reliability #stamina

2 months ago

Jako na začátku každého roku, jsme i letos připravili pro naše zákazníky a partnery nový Katalog pro rok 2021. Celý podzim a zimu jsme s ohledem na potřeby trhu pečlivě pracovali na rozšíření portfolia a nové grafické podobě, což společně odráží naši ambici neustále zlepšovat a posouvat naše služby. První reakce od našich partnerů jsou velice příznivé, což nás těší a nabíjí nás to energií do další práce, která nás letos bezesporu čeká.

Pokračujte na naše webové stránky zde: https://optimaprecise.cz/cenik-produktu/

#OPTIMAprecise #novyKataog #noveProdukty #pokrok #brouseni #rezani #vrtaky #frezy

Same as at the beginning of previous years also for this year of 2021 we have prepared new product catalog for our customers and business partners. Throughout the autumn and winter, we have worked carefully with the needs of the market to expand the portfolio and the new graphic design, which together reflects our ambition to constantly improve our services. The first reactions from our business partners are very positive, which pleases and fuels us with more energy for the work that will undoubtedly await us this year.

Please, continue to our website here: https://optimaprecise.cz/cenik-produktu/

#newCatalog #newProducts #progress #cutting #grinding #burrs #drills

2 months ago

Řezné kotouče OPTIMApower jsou výkonný, spolehlivý a silný nástroj pro profesionály. Výroba zahrnuje speciální technologii se zárukou dlouhodobé životnosti a bezpečnosti. Naše testy již několikrát potvrdily, že se svým výkonem mohou směle porovnávat s absolutní špičkou v tomto segmentu, a navíc jsou jejich pořizovací náklady velice příznivé. Tyto skutečnosti zároveň kontinuálně potvrzují naši významní partneři, kteří s nimi mají dlouhodobé zkušenosti.

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMApower #rezani #brouseni #vykon

OPTIMApower cutting discs are a powerful, reliable and powerful tool for professionals. Production includes special technology with a guarantee of long life and safety. Our tests have already confirmed several times that they can boldly compare their performance with the absolute top in this segment, and in addition, their acquisition costs are very favorable. At the same time, these facts are continuously confirmed by our important partners, who have long-term experience with them.

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #OPTIMApower #cutting #grinding

2 months ago

„Stejně jako v případě šíře portfolia, kvality výrobků a flexibility dodávek, se naše společnost OPTIMA Precise posouvá dál také v oblasti podpory a servisu pro naše zákazníky. Začátkem tohoto roku jsme do našich řad přivítali na obchodní pozice čtyři nové kolegy, kteří již nyní aktivně působí v oblastech jižních, západních, severních Čech a regionu D-A-CH. Díky tomuto kroku se naše služby stávají dostupnějšími i v těchto lokalitách.“

Pokračujte na naše webové stránky zde: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #brouseni #rezani #rozvoj #dobryZamestnavatel

„Our company OPTIMA PRECISE is moving forward not only in the range of our portfolio, product quality, and supply flexibility but also in the area of customers' support and service. Earlier this year, we welcomed into our ranks several new colleagues for new business positions who are already active in the areas of southern, western, northern Bohemia, and the D-A-CH region. Thanks to this step, our services become even more accessible in these locations as well. “

Please, continue to our website here: bit.ly/2Nb7AdQ

#OPTIMAprecise #grinding #cutting #development #goodEmployer

« 2 of 4 »